Leverer stillas i Bergen og omegn.

 post@systemstillas.no

Tømrerstillas

Takstillas 

Malerstillas
 

Murer stillas

Murerstillas for puss- og overflatebehandling, muring og montering av piper og pipeelementer

Stillas montert for arbeider med teglmuring, blokkmuring, pussing, natursteinsarbeider.