Leverer stillas i Bergen og omegn.

 post@systemstillas.no

Tømrerstillas

Takstillas 

Malerstillas
 

Tak stillas

Stillas montert for takarbeid. 

 • Utskifting av takstein og skifer
 • Skifting av lekter, sløyfer og papp
 • Reparasjoner på sutak
 • Tilleggs- og etterisolering av tak
 • Utskiftning og innsetting av takvinduer
 • Tetting rundt piper
 • Tetting av gjennomføringer i tak
 • Montering av folie og belegg

 

Systemstillas tilbyr ferdige monterte stillas for taktekkere og blikkenslagere. 

 • Installasjon av takrennesystemer
 • Installasjon av luftehetter / soilhetter
 • Montering av beslag på tak
 • Inntekking av piper
 • Montering av pipetopper
 • Produksjon av ornamenter/utsmykking på tak
 • Montering av platetak/tynnplatetak/profilerte plater