Leverer stillas i Bergen og omegn.

 post@systemstillas.no

Tømrerstillas

Takstillas 

Malerstillas
 

Sikkerhet i høyden 

Ved arbeid i høyden er personsikkerhet viktigst.  Både sikkerhet for personer som bruker stillaset, og personer som ferdes under og omkring stillaser.

Deretter kommer kommer evnen til å få utført jobben så effektivt som mulig, uten unødig tidstap som følge av venting, utfordrene adkomstløsninger og vanskelige arbeidsforhold.

Uansett oppdrag ligger det alltid et spørsmål om økonomi bak, kunsten er derfor å jobbe med maksimal sikkert i høyden, på en kostnadseffektiv måte.   

Systemstillas AS er en frittstående leverandør som leier ut stillas og utstyr, slik at man kan arbeide sikkert og effektivt i høyden. Våre leveranser strekker seg fra større entreprenørerned til mindre håndverksbedrifter.

 

 

Skreddersyr løsninger
Vi som leverandør lever av å gi riktige råd til den enkelte bruker, og vi er derfor ekstremt opptatt av å levere rett løsning til formålet.

  Bergen og Omland

Vi leverer stillas og utstyr over hele Hordaland, fra Modalen i nord til Fedje i vest, fra Eidfjord i øst til Sveio i sør.

 

Her er et eksempel på stillas til kirke.

 

Kort Historikk

 

Entreprenørskapet ble først etablert i 2007, da som enmannsforetaket Askøy Stillasutleie. 

 

I Januar 2013 ble enmannsforetaket gjort om til AS, og endret navn til Stillas 24.

 

I 2017 ble System Stillas AS etablert.

 

 

System Stillas AS tilbyr fasadestillas, rullestillas, pipestillas, tungstillas. Samt følgende tilbehør: nedkastrør, presenning, stillasnett og taksikring.